Homepage  |   Search     
    
             
Contents Volume: 1 Issue: 1 Year: 2010 << Geri
 
 
Eur J Surg Sci 2010;1:35-38

Multiple Localization of Intracranial Cyst Hydatid in an Adult Patient: Case Report
Aşkın Esen HASTÜRK1, Oğuzhan EYLEN1, Tuncer GÖKER1, Kağan TUN1, Erkan KAPTANOĞLU1
1 Department of Neurosurgery, Ankara Numune Teaching and Research Hospital, Ankara, Turkey

ABSTRACT
Cyst hydatid is a parasitic disease caused by Echinococcus larvae, seen frequently in countries where livestock farming is commonly practiced. Involvement of cyst hydatid in the central nervous system is rare. Multiple intracranial involvement with both supratentorial and infratentorial localizations is rare in adults. In this paper, we present an adult case with cyst hydatid with multiple localizations and a significant clinical picture.
Key words: Cyst hydatid, Echinococcus granulosus, Central nervous system, Treatment
Received: November 19, 2009 - Accepted: December 23, 2009

ÖZET
Erişkin Hastada Multipl Yerleşimli İntrakraniyal Kist Hidatik: Olgu Sunumu
Kist hidatik ekinokokkus larvalarının neden olduğu paziter bir hastalıktır ve hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı ülkelerde sıklıkla görülür. Santral sinir sisteminde kist hidatik tutulumu nadirdir. Erişkinlerde hem supratentoriyal hem infratentoriyal multipl intrakraniyal tutulum nadirdir. Bu yazıda biz belirgin klinik tablosu olan erişkin bir olguda multipl yerleşimli bir kist hidatik sunduk.
Anahtar kelimeler: Kist hidatik, Echinococcus granulosus, Santral sinir sistemi, Tedavi
Geliş Tarihi: 19 Kasım 2009 - Kabul Ediliş Tarihi: 23 Aralık 2009

Address for Correspondence
Erkan KAPTANOĞLU, MD
Department of Neurosurgery,
Ankara Numune Teaching and Research Hospital
06120, Sihhiye, Ankara-Turkey
E-mail: erkankaptanoglu@yahoo.com
[ PDF ]
    
   Visitor: