Homepage  |   Search     
    
             
Contents Volume: 1 Issue: 1 Year: 2010 << Geri
 
 
Eur J Surg Sci 2010;1:22-26

Hand-Assisted Laparoscopic Splenectomy for Splenic Hemangioma
Cem DURAL1, Candaş ERÇETİN1, Artür SALMASLIOĞLU2, Özgür METE3, Umut BARBAROS1, Yeşim ERBİL1
1 Department of General Surgery, Faculty of Istanbul Medicine, University of Istanbul, Istanbul, Turkey
2 Department of Radiology, Faculty of Istanbul Medicine, University of Istanbul, Istanbul, Turkey
3 Department of Pathology, Faculty of Istanbul Medicine, University of Istanbul, Istanbul, Turkey

ABSTRACT
A 53-years-old female was admitted to the hospital for investigation of a splenic tumor. After imaging studies, splenic vascular tumor was suspected. However, the possibility of a malignant neoplasm could not be ruled out preoperatively. Hand-assisted laparoscopic splenectomy was safely performed for the diagnosis and treatment of the splenic tumor. The histologic diagnosis was hemangioma. In conclusion, hand-assisted laparoscopic splenectomy should be performed in patients with splenic vascular tumors since the lesion could be a malignant neoplasm.
Key words: Spleen, Hemangioma, Hand-assisted laparoscopic splenectomy
Received: October 03, 2009 - Accepted: January 21, 2010

ÖZET
Splenik Hemanjiyoma için El-Yardımlı Laparoskopik Splenektomi
Elli üç yaşında kadın hasta dalakta kitle şüphesiyle araştırılmak üzere hastaneye yatırıldı. Görüntüleme çalışmaları sonucunda splenik tümör saptandı ancak preoperatif incelemelerde malignite ekarte edilemedi. Hem tanı hem de tedavi amacıyla sorunsuz olarak el-yardımlı laparoskopik splenektomi yapıldı. Histolojik tanı hemanjiyoma olarak bildirildi. Splenik vasküler tümörü olan hastalarda lezyonun malignite potansiyeli de dikkate alınarak el-yardımlı laparoskopik splenektomi uygulanmalıdır.
Anahtar kelimeler: Dalak, Hemanjiyoma, El-yardımlı laparoskopik splenektomi
Geliş Tarihi: 03 Ekim 2009 - Kabul Ediliş Tarihi: 21 Ocak 2010

Address for Correspondence
Cem DURAL, MD
Department of General Surgery,
Faculty of Istanbul Medicine, University of Istanbul
Capa, Istanbul-Turkey
E-mail: cemdural@hotmail.com
[ PDF ]
    
   Visitor: