Homepage  |   Search     
    
             
Contents Volume: 1 Issue: 1 Year: 2010 << Geri
 
 
Eur J Surg Sci 2010;1:27-29

Spontaneous Rupture of Spleen as a Rare Cause of Abdominal Pain: Case Report Y. Ayhan ACAR1, Erhan DEDEOĞLU2, Erdem ÇEVİK1, Orhan ÇINAR1, Deniz ARSLAN1, Emre KESİM1, Bilgin CÖMERT1
1 Department of Emergency Medicine, Gulhane Military Medical Academy School of Medicine, Ankara, Turkey
2 Department of Emergency Medicine, Canakkale Public Hospital, Canakkale, Turkey

ABSTRACT
Splenic rupture is a rare cause of abdominal pain and carries a high mortality rate. While the most common cause is trauma, it may occur due to the complications of infectious, neoplastic and hematologic diseases. Patients usually suffer from acute abdominal pain in the left upper quadrant, nausea, vomiting, and dizziness. Ultrasonography is important for diagnosis and abdominal computed tomography is important especially for staging the splenic rupture. For the treatment, either splenectomy or follow-up (especially for low-grade splenic ruptures) can be done.
Key words: Spontaneous rupture, Spleen, Abdominal pain
Received: December 14, 2009 - Accepted: January 04, 2010

ÖZET
Karın Ağrısının Nadir Bir Nedeni; Spontan Dalak Rüptürü: Olgu Sunumu
Dalak rüptürü karın ağrısının yüksek mortalite oranına sahip nadir bir nedenidir. En sık nedeni travma olmasına rağmen infeksiyon, neoplastik ve hematolojik hastalıkların komplikasyonu olarak da meydana gelebilir. Hastalar genellikle sol üst kadran ağrısı, bulantı, kusma ve baş dönmesinden yakınır. Ultrasonografi tanı koymada, bilgisayarlı abdominal tomografi ise dalak rüptürünün evrelenmesi için önemlidir. Hastalara tedavide ya splenektomi yapılır ya da (düşük evreli dalak rüptürleri) takip edilir.
Anahtar kelimeler: Karın ağrısı, Spontan rüptür, Dalak
Geliş Tarihi: 14 Aralık 2009 - Kabul Ediliş Tarihi: 04 Ocak 2010

Address for Correspondence Y. Ayhan ACAR, MD
Department of Emergency Medicine,
Gulhane Military Medical Academy School of Medicine
06018 Etlik, Ankara-Turkey
E-mail: yahyaacar@gmail.com
[ PDF ]
    
   Visitor: