Homepage  |   Search     
    
             
Contents Volume: 1 Issue: 1 Year: 2010 << Geri
 
 
Eur J Surg Sci 2010;1:30-34

Intestinal Obstruction due to Synchronous Jejunal Stromal Tumor and Adenocarcinoma of the Colon: A Case Report
M. Mahir ÖZMEN1, İ. Oskay KAYA2, Münevver MORAN1, Gaye E. ŞEKER2, Hüseyin BAĞCIER2, Y. Emre TAŞKIN2, Sema HÜCÜMENOĞLU3
1 Department of Surgery, Ankara Numune Teaching and Research Hospital, Ankara, Turkey
2 Department of Surgery, Ankara Diskapi Yildirim Beyazit Teaching and Research Hospital, Ankara, Turkey
3 Department of Pathology, Ankara Diskapi Yildirim Beyazit Teaching and Research Hospital, Ankara, Turkey

ABSTRACT
Gastrointestinal stromal tumor is the most common mesenchymal tumor of the gastrointestinal tract, and surgery is the main treatment. Synchronous tumors of the small and large bowels are rare. We report a case with synchronous jejunal stromal tumor and adenocarcinoma of the colon. A 60-years-old male patient presented with intestinal obstruction and a palpable mass located at the right lower quadrant. He underwent surgery with partial resection of the jejunum and left hemicolectomy. Histological examination revealed a high malignant potential gastrointestinal stromal tumor in the jejunum and adenocarcinoma in the colon. Immunohistochemical stains showed positive staining with CD117, CD34 and S100. Though intestinal obstruction due to gastrointestinal stromal tumor has been reported earlier, this case represents the first case report in the English medical literature of synchronous jejunal stromal tumor and adenocarcinoma of the colon presenting with intestinal obstruction.
Key words: Gastrointestinal stromal tumor, Synchronous tumors
Received: October 01, 2009 - Accepted: October 16, 2009

ÖZET
Senkron Jejunal Stromal Tümör ve Kolon Adenokarsinomuna Bağlı İntestinal Obstrüksiyon: Olgu Sunumu
Gastrointestinal stromal tümör gastrointestinal traktın en sık görülen mezenkimal tümörüdür ve temel tedavisi cerrahidir. İnce ve kalın bağırsakların senkron tümörleri nadirdir. Biz senkron jejunal stromal tümör ve kolon adenokarsinomlu bir olguyu sunduk. Altmış yaşında erkek hastada intestinal obstrüksiyon ve sağ alt kadranda palpabl kitle mevcuttu. Hastaya parsiyel jejunum rezeksiyonu ve sol hemikolektomi ameliyatı uygulandı. Histolojik değerlendirme jejunumda yüksek malign potansiyelli gastrointestinal stromal tümör ve kolonda adenokarsinomu ortaya koydu. İmmünhistokimyasal boyamalar ile CD117, CD34 ve S100 ile pozitif boyanma gösterildi. Gastrointestinal stromal tümöre bağlı intestinal obstrüksiyon daha önceden bildirilmiş olsa da, bu olgu intestinal obstrüksiyon ile ortaya çıkan senkron jejunal stromal tümör ve kolon adenokarsinomunun İngilizce tıp literatüründeki ilk olgu sunumudur.
Anahtar kelimeler: Gastrointestinal stromal tümör, Senkron tümörler
Geliş Tarihi: 01 Ekim 2009 - Kabul Ediliş Tarihi: 16 Ekim 2009

Address for Correspondence
M. Mahir ÖZMEN, MD
Turan Gunes Bulvari 19. Cadde No: 9/22
06450 Oran, Ankara-Turkey
E-mail: info@mahirozmen.com
[ PDF ]
    
   Visitor: