Homepage  |   Search     
    
             
Contents Volume: 4 Issue: 1 Year: 2013 << Geri
 
 

Transhepatic Major Vascular Injury Secondary to Chest Tube Insertion

Graham A. BRISCOE1, Kris P. CROOME1,2, Roberto Hernandez ALEJANDRO1,2


1 Department of Surgery, London Health Sciences, Multi-Organ Transplant Program, Western Ontario University, Ontario, Canada

2 Division of General Surgery, London Health Sciences, Multi-Organ Transplant Program, Western Ontario University, Ortario, Canada

ABSTRACT

This case describes a 68-year-old female who, after an aortic valve replacement, developed a symptomatic pleural effusion and had a chest tube unintentionally inserted transhepatically. Due to the major vascular injury and excessive risk of intraabdominal hemorrhage, the patient was taken to the operating room and the tube was successfully removed.

Key words: Injuries, Trauma, latrogenic injury, Liver injury, Thoracentesis

Received: July 05, 2012 • Accepted: January 02, 2013

ÖZET

Göğüs Tüpü Tatbikine Bağlı Transhepatik Majör Vasküler Yaralanma

Bu olgu, 68 yaşında bir kadın hastanın aortik kapak replasmanı sonrasında gelişen semptomatik plevral efüzyonu için, göğüs tüpünün, istemeden transhepatik olarak takılmasını tanımlıyor. Büyük damar yaralanması ve yüksek intraabdominal kanama riski nedeniyle, hasta ameliyathaneye alındı ve tüp başarıyla çıkarıldı.

Anahtar kelimeler: Yaralanma, Travma, İyatrojenik yaralanma, Karaciğer hasarı, Torasentez

Geliş Tarihi: 05 Temmuz 2012 • Kabul Ediliş Tarihi: 02 Ocak 2013

Address for Correspondence

Roberto Hernandez ALEJANDRO, MD

Division of General Surgery Department of Surgery

Western Ontario University,

Multi-Organ Transplant Program,

London Health Sciences Centre, 339

Windermere Road, N6A 5A5, London, Ontario-Canada

E-mail: Roberto.HernandezAlejandro@LHSC.ON.CA

[ PDF ]
    
   Visitor: