Homepage  |   Search     
    
             
Contents Volume: 4 Issue: 1 Year: 2013 << Geri
 
 

A Rare Cause of Abdominal Pain: Rectus Sheath Hematoma

Umut Yücel ÇAVUŞ1, Sinan YILDIRIM1, Selim GENÇ1, Kadir DİBEK1, Mehtap KAYNAKÇI BAYRAM1


1 Emergency Service, Ankara Diskapi Yildirim Beyazit Teaching and Research Hospital, Ankara, Turkey

ABSTRACT

Rectus sheath hematoma is an uncommon cause of abdominal pain. It usually occurs spontaneously or after blunt abdominal trauma. Differential diagnoses include ovarian torsion, ovarian cyst, appendicitis, acute cholecystitis, ruptured abdominal aortic aneurysm, abruptio placentae, intestinal obstruction, perforation, sigmoid diverticulitis, neoplasia, and strangulated hernia. Computerized tomography scan is useful in excluding other intraabdominal conditions, and is the gold standard for diagnosing rectus sheath hematoma. In this article, we present a case of rectus hematoma detected after low molecular weight heparin application.

Key words: Rectus sheath hematoma, Low molecular weight heparin, Emergency medicine

Received: September, 18, 2012 • Accepted: January 03, 2013

ÖZET

Abdominal Ağrının Nadir Nedeni: Rektus Kılıf Hematomu

Rektus kılıf hematomu abdominal ağrının yaygın olmayan bir nedenidir. Genellikle spontan veya künt abdominal travma sonrası oluşur. Ayırıcı tanıda over torsiyonu, over kisti, akut apandisit, akut kolesistit, rüptüre abdominal aort anevrizması, dekolman plasenta, intestinal obstrüksiyon, perforasyon, sigmoid divertikülit, neoplazi ve strangüle hernia düşünülmelidir. Bilgisayarlı tomografi hastalığın tanısında altın standart uygulamadır ve diğer intraabdominal koşulların ayırıcı tanısında yararlıdır. Bu makalede düşük molekül ağırlıklı heparin uygulamasından sonra gelişen rektus kılıf hematomu olgusu sunuldu.

Anahtar kelimeler: Rektus kılıf hematom, Düşük molekül ağırlıklı heparin, Acil servis

Geliş Tarihi: 18 Eylül 2012 • Kabul Ediliş Tarihi: 03 Ocak 2013

Address for Correspondence

Selim GENÇ, MD

Emergency Service

Ankara Diskapi Yildirim Beyazit Teaching and

Research Hospital

Diskapi, Ankara-Turkey

E-mail: selim.genc@hotmail.com

[ PDF ]
    
   Visitor: