Homepage  |   Search     
    
             
Contents Volume: 4 Issue: 1 Year: 2013 << Geri
 
 

A Technique for a Difficult Stoma Causing Severe Skin Problems

Fatih SÜMER1, Emrah OTAN1, Cemalettin AYDIN1, Bülent ÜNAL1, Cüneyt KAYAALP1


1 Department of General Surgery, Faculty of Medicine, Inonu University, Malatya, Turkey

ABSTRACT

Severe skin problems due to ineffective stoma care cause difficulties for both patients and surgeons. Here, a simple but useful technique was used to overcome such a problem. Although it appears to be outdated, this technique can work when necessary. Stoma care may be difficult when the stoma is produced under urgent and difficult conditions. Despite modern stoma care techniques and products, they are sometimes insufficient, and complaints of patients with burns to the skin around the stoma rank first among the primary problems of patients. We report herein an emergency patient who underwent a wide proximal loop jejunostomy, and we describe his stoma care problems and the method used to overcome these difficulties. Stoma care was provided by suturing a nylon camera cover, used in laparoscopy, around the stoma.

Key words: Stoma care, Jejunostomy, Skin problems

Received: October 10, 2012 • Accepted: December 05, 2012

ÖZET

Zor Bir Stomaya Bağlı Ciddi Cilt Tahrişinden Korunmak İçin Bir Teknik

Acil şartlarda, zorlukla yapılan stomalardan sonra stoma bakımı güç olabilir. Modern stoma bakım teknikleri ve ürünlerine rağmen stoma çevresi cilt yanıkları hastalarda ciddi şikayetlere neden olabilir. Burada acil şartlarda yapılan geniş ağızlı proksimal loop jejunostomili bir hastada stoma bakımındaki zorluklar ve bunu aşmak için kullanılan bir yöntem tariflendi. Stoma çevresine laparoskopide kullanılan kamera kılıfı dikilerek stoma bakımı sağlandı. Bu basit teknik ihtiyaç olduğunda işe yarayabilir.

Anahtar kelimeler: Stoma bakımı, Jejunostomi, Cilt sorunları

Geliş Tarihi: 10 Ekim 2012 • Kabul Ediliş Tarihi: 05 Aralık 2012

Address for Correspondence

Emrah OTAN, MD

Department of General Surgery

Faculty of Medicine, Inonu University

Malatya-Turkey

E-mail: otanemrah@yahoo.de

[ PDF ]
    
   Visitor: