Homepage  |   Search     
    
             
Contents Volume: 4 Issue: 1 Year: 2013 << Geri
 
 

Conservative or Operative Management in Left-Sided Ogilvie Syndrome in a Patient Affected by
Alzheimer Syndrome: Indications and Limits of Neostigmine and Colonoscopic Decompression

Andrea CARIATI1, Elisa PIROMALLI1, IlianaTORELLI1


1 Department of General Surgery, San Martino, IST, University Hospital, Genoa, Italy

ABSTRACT

Ogilvie syndrome, or acute colonic pseudo-obstruction, is a severe distension of the colon caused by decreased large bowel motility in the absence of a mechanical obstruction. It can be a consequence of medical treatment such as with clozapine. An 82-year-old male with Alzheimer disease under treatment with antipsychotics (clozapine) was admitted with abdominal distension and constipation. On examination, the patient had distended abdomen and diffuse tenderness without rebound pain. He was afebrile. Laboratory blood tests were normal. Cardiac arrhythmia (frequent ventricular extrasystoles) was described. Abdominal X-ray showed a marked left bowel dilatation. The patient underwent intravenous saline therapy and nasogastric tube and anal tube placement. Furthermore, a colonoscopic decompression was performed, and stool and gas passed. The follow-up abdominal X-ray demonstrated the resolution of the obstruction. In patients affected by Ogilvie syndrome, after the failure of conservative management, the administration of intravenous neostigmine is indicated. Our case had frequent ventricular extrasystoles. Thus, in order to prevent the onset of fatal cardiac arrhythmias or heart block, a colonoscopic decompression was performed as second-line treatment. Surgical treatments are not preferred unless conservative or endoscopic managements fail.

Key words: Alzheimer, Clozapine, Colonic pseudo-obstruction, Extrasystole, Neostigmine, Colonoscopy

Received: October 19, 2012 • Accepted: January 24, 2013

ÖZET

Alzheimer Sendromlu Bir Hastada Sol Taraf Ogilvie Sendromunun Konservatif veya Operatif Yönetimi: Neostigmin ve Kolonoskopik Dekompresyonun Endikasyonları ve Limitleri

Ogilvie sendromu veya akut kolonik psödoobstrüksiyonu kolonun mekanik bir tıkanıklık yokluğunda, kalın bağırsak hareketliliğinde azalmanın neden olduğu ciddi bir distansiyon halidir. Bu klozapinin tıbbi tedavide kullanımı sonucunda olabilir. Antipsikotik (klozapin) ile tedavi altında Alzheimer hastalığı olan 82 yaşında bir erkek hasta karında şişkinlik ve kabızlık ile başvurdu. Fizik muayenesinde hastanın karnında distansiyon ve rebound vermeyen yaygın hassasiyet mevcuttu. Ateşi yoktu. Laboratuvar sonuçları normaldi. Kardiyak aritmi (sık ventriküler ekstrasistoller) tanımlanıyordu. Abdominal grafileri sol bağırsak dilatasyonu lehine yorumlandı. Hastaya nazogastrik ve rektal tüp takılarak salin tedavisi başlandı. Ayrıca bir kolonoskopik dekompresyon yapıldı. Dışkı ve gaz deşarjı oldu. Kontrol grafilerde karın tıkanıklığının dağıldığı görüldü. Konservatif tedavinin başarısızlığa uğramasından sonra Ogilvie sendromlu hastalarda intravenöz neostigmin tedavisi endikedir. Olgumuzda sık ventriküler ekstrasistoller vardı ve ölümcül bir kardiyak aritmi veya kalp bloğu başlangıcını önlemek için ikinci basamak tedavi olarak bir kolonoskopik dekompresyon yapıldı. Sonuç olarak, konservatif veya endoskopik yönetimlerin başarısız olduğu durumlarda cerrahi tedaviler planlanmalıdır.

Anahtar kelimeler: Alzheimer, klozapin, kolonik psödoobstrüksiyon, ekstrasistol, neostigmin, kolonoskopi.

Geliş Tarihi: 19 Ekim 2012 • Kabul Ediliş Tarihi: 24 Ocak 2013

Address for Correspondence

Andrea CARIATI, MD

Department of General Surgery

San Martino, IST, University Hospital

Genoa-Italy

E-mail: andrea.cariati@libero.it

[ PDF ]
    
   Visitor: