Homepage  |   Search     
    
             
Contents Volume: 4 Issue: 2 Year: 2013 << Geri
 
 

Large Porencephalic Cyst with Epilepsy in an Adult: A Rare Clinical Entity

Mehmet BASMACI1, Aşkın Esen HASTÜRK1, Ferhat HARMAN2


1 Department of Neurosurgery, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Oncology Teaching and Research Hospital, Ankara, Turkey

2 Department of Neurosurgery, Faculty of Medicine, Near East University, Nicosia, Turkish Republic of Northern Cyprus

ABSTRACT

Porencephalic cyst is the presentation of cysts or cavities in the brain as a result of developmental defects or acquired lesions, as associated with ischemia. Porencephalic cysts are most frequently located in the Sylvian fissure region and are typically associated with the subarachnoid space or ventricular system. Mental retardation, spastic quadriparesis, optic atrophy, and seizures may be seen. The cysts may be bilateral or unilateral. We discuss in this case report the follow-up and treatment of an adult patient presenting with porencephalic cysts related to late-stage epileptic attacks. The seizures are seen frequently in the early stage, though not all patients present with seizures. The patients with a normal neurological examination may be followed without surgical procedures. Those with resistant epilepsy may undergo surgery as well as medical therapy.

Key words: Porencephalic cyst, Cortical developmental malformations, Epilepsy

Received: September 15, 2012 • Accepted: April 19, 2013

ÖZET

Epileptik Yetişkinde Büyük Porensefalik Kist: Nadir Bir Klinik Tablo

Porensefalik kist, gelişimsel defektlere veya iskemi gibi edinsel lezyonlara bağlı olarak beyin içerisinde kistler veya kaviteler bulunmasıdır. Porensefalik kist en sık silvian fissür bölgesine yerleşir ve tipik olarak subaraknoid aralık veya ventriküler sistem ile bağlantılıdır. Mental retardasyon, spastik kuadriparezi, optik atrofi ve nöbetler görülebilir. Kistler unilateral veya bilateral görülebilir. Biz yazımızda geç dönem epileptik ataklarla gelen porensefalik kist tanılı yetişkin hastanın takip ve tedavisini tartıştık. Nöbetler genellikle erken dönemde görülür ve tüm hastalar epilepsi ile başvurmaz. Normal nörolojik bulgulara sahip hastalar takip edilir. Nörolojik defisit ve dirençli epilepsi görülürse cerrahi tedavi ve ilaç tedavisi uygulanabilir.

Anahtar kelimeler: Porensefalik kist, Kortikal gelişimsel malformasyonlar, Epilepsi

Geliş Tarihi: 15 Eylül 2012 • Kabul Ediliş Tarihi: 19 Nisan 2013

Address for Correspondence

Aşkın Esen HASTÜRK, MD

Department of Neurosurgery

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Oncology

Teaching and Research Hospital

Ankara-Turkey

E-mail: aehasturk@yahoo.com

[ PDF ]
    
   Visitor: