Homepage  |   Search     
    
             
Contents Volume: 4 Issue: 2 Year: 2013 << Geri
 
 

Perforated Jejunal Diverticula: A Rare Cause of Acute Abdomen in the Elderly

Tapan Singh CHAUHAN1, Sandeep BHORIWAL1, Sham Lal SINGLA1, Vinod Kumar TARAR1, Ramesh KUMAR1,
Sandeep KALA1


1 Department of General Surgery, University of Health Sciences Rohtak, Rohtak, India

ABSTRACT

Jejunal diverticula are rare and usually occur in the elderly. The condition is difficult to diagnose because patients generally present with symptoms that mimic other diseases. Enteroclysis and abdominal computed tomography are the most specific diagnostic tests. The standard treatment is the surgical resection of the involved segment. We present a rare cause of acute abdominal pain with a case of perforated jejunal diverticula. Our patient was successfully treated and had a favorable outcome. We also review the literature regarding this rare condition.

Key words: Jejunal diverticula, Diverticulosis, Small bowel diverticula, Perforated diverticula

Received: November 16, 2012 • Accepted: May 07, 2013

ÖZET

Perfore Jejunal Divertikül: Yaşlılardaki Akut Batının Nadir Bir Sebebi

Jejunal divertikül nadir bir durumdur ve genellikle yaşlı kişilerde meydana gelir. Hastalar genellikle diğer hastalıkları taklit eden semptomlarla başvurduğu için bu durumun tanısını koymak zordur. Enteroklizis ve abdominal bilgisayarlı tomografi en spesifik testlerdir. Standart tedavi tutulan segmentin cerrahi rezeksiyonudur. Biz akut karın ağrısının nadir bir sebebi olan perfore jejunal divertikül olgusunu sunduk. Hastamız başarılı bir şekilde tedavi edildi. Biz ayrıca, bu nadir durumla ilgili literatürü de gözden geçirdik.

Anahtar kelimeler: Jejunal divertikül, Divertikülozis, İnce bağırsak divertikülü, Perfore divertikül

Geliş Tarihi: 16 Kasım 2012 • Kabul Ediliş Tarihi: 07 Mayıs 2013

Address for Correspondence

Sandeep BHORIWAL, MD

Department of General Surgery

University of Health Sciences Rohtak

Rohtak, India

E-mail: drsandeepbhoriwal@gmail.com

[ PDF ]
    
   Visitor: