Homepage  |   Search     
    
             
Contents Volume: 4 Issue: 2 Year: 2013 << Geri
 
 

Bilateral Simultaneous Asymmetrical Traumatic Hip Fracture Dislocation with
Femur Shaft, Sacrum and Unstable L3 Fracture: A Case Report and Literature Review

AhmetÖzgür YILDIRIM1, Yunus DEMİRTAŞ1, ÖzdamarFuat ÖKEN1, Murat GÜLÇEK1, Ahmet UÇANER1


1 Department of 1st Orthopedics and Traumatology, Ankara Numune Teaching and Research Hospital, Ankara, Turkey

ABSTRACT

Traumatic bilateral simultaneous asymmetrical hip dislocation is a rare condition. To the best of our knowledge, there is no previously reported case of bilateral asymmetrical traumatic hip dislocation with bilateral acetabular fractures concomitant with femoral shaft, femoral head avulsion and sacrum and unstable L3 vertebral fracture. A 26-year-old previously healthy male was struck by a motor vehicle from behind and slipped under another vehicle after falling onto the road. His limbs were in an abnormal position. Radiographs showed bilateral asymmetrical hip dislocation with accompanying acetabular fractures and femoral head avulsion fractures. There was a femoral shaft fracture on the left side. Closed reduction of both hips was carried out. The computed tomographic scans of both hips revealed a concentric location with accompanying bilateral acetabular fractures. A vertical lateral fracture line from the anterior to posterior column was seen on L3 corpus vertebrae and sacrum on the computed tomographic scans. A closed reduction and intramedullary fixation of the ipsilateral femur fracture was performed. An open reduction and internal fixation of the left acetabulum was then undertaken. Short segment posterior fixation was performed on the L3 vertebral fracture. In conclusion, bilateral asymmetric traumatic hip dislocation with bilateral acetabular fractures concomitant with femoral shaft, L3 burst and sacrum fracture is a rare and serious injury. Patients require intensive care unit and multidisciplinary treatment because of the extent of the trauma. Following the immediate emergency part of the treatment, the definitive treatment must be planned with great care.

Key words: Asymmetrical hip dislocation, Femur fracture, Lomber fracture, Sacrum fracture, Early surgery

Received: November 29, 2012 • Accepted: January 07, 2013

ÖZET

Bilateral Simultane Asimetrik Travmatik Kalça Kırıklı Çıkığı Birlikteliğinde Femur Cisim, Sakrum ve İnstabil L3 Vertebra Kırığı: Olgu Sunumu ve Literatür İncelemesi

Travmatik bilateral simultane asimetrik kalça çıkığı nadir bir durumdur. Literatürde bilateral asetabulum kırıkları, femur cisim, femur baş avülsiyon, sakrum ve L3 vertebra kırıklarıyla birliktelik gösteren bilateral asimetrik kalça çıkığı olgusuna rastlamadık. Motorlu bir araç çarpması sonucu başka bir aracın altında sürüklenen 26 yaşında erkek hasta acil servisimize getirildi. Alt ekstremiteleri anormal pozisyondaydı. Radyografilerde bilateral asimetrik kalça çıkığı ile birlikte asetabulum ve femur başı avülsiyon kırıkları mevcuttu. Sol alt ekstremitesinde femur cisim kırığı vardı. Her iki kalçaya kapalı redüksiyon uygulandı. Hastanın çekilen bilgisayarlı tomografisinde kalçaların konsantrik redükte olduğu ve asetabulum kırıkları tespit edildi. Tomografi kesitlerinde sakrum ve L3 vertebra cisminde vertikal kırık hattının ön kolondan arka kolona doğru uzandığı görüldü. Femur kırığı kapalı redüksiyon ve internal fiksasyon yöntemiyle, sol asetabulum açık redüksiyon ve internal fiksasyon yöntemiyle ve L3 vertebra kırığı kısa segment posterior fiksasyonla cerrahi olarak tedavi edildi. Sonuç olarak bilateral asimetrik travmatik kalça çıkığı birlikteliğinde femur cisim, L3 patlama ve sakrum kırıkları nadir görülen ciddi yaralanmalardır. Bu hastalar travmanın ciddiyetinden dolayı yoğun bakımda ve multidisipliner bir yaklaşımla tedavi edilmelidir. Acil tedavisi tamamlanan hastanın kesin tedavisi ciddi bir planlama eşliğinde yapılmalıdır.

Anahtar kelimeler: Asimetrik kalça çıkığı, Femur kırığı, Lomber kırık, Sakrum kırığı, Erken cerrahi

Geliş Tarihi: 29 Kasım 2012 • Kabul Ediliş Tarihi: 07 Ocak 2013

Address for Correspondence

Ahmet Özgür YILDIRIM, MD

Department of Orthopedics and Traumatology

Ankara Numune Teaching and

Research Hospital

Altindag, Ankara-Turkey

E-mail: aoyildirimmd@yahoo.com

[ PDF ]
    
   Visitor: