Homepage  |   Search     
    
             
Contents Volume: 4 Issue: 3 Year: 2013 << Geri
 
 

A Rare Case Report of Pleomorphic Adenoma of the Submandibular
Gland Extending to Involve the Parapharyngeal Space

Veeresh M1


1 Esic Medical College and Hospital Bangalore, Dentistry, Bangalore, India

ABSTRACT

Pleomorphic adenomas are benign tumors of the salivary glands, most commonly involving the parotid gland. Only 5% of pleomorphic adenomas involve the submandibular gland, of which tumors extending into the parapharyngeal space (PPS) are very rare, and locate in complex anatomical regions. The purpose of this article is to report a rare case of pleomorphic adenoma of a submandibular gland extending to involve the PPS. The incidence, differential diagnosis and surgical treatment of a pleomorphic adenoma involving the PPS are discussed.

Key words: Pleomorphic adenoma, Submandibular gland, Parapharyngeal space (PPS).

Received: June 29, 2013 • Accepted: September 17, 2013

ÖZET

Nadir Görülen Parafaringeal Mesafeye Uzanım Gösteren Submandibüler Bezin Pleomorfik Adenomunun Olduğu Bir Olgu Sunumu

Pleomorfik adenomlar tükürük bezlerinin selim tümörlerindendir ve en sık parotis bezinde gözlenir. Pleomorfik adenomların %5'i submandibuler bezi tutar ve çok nadir durumlarda tümör parafaringeal mesafeye (PPS) uzanım göstererek karmaşık anatomik bölgelerde yerleşebilir. Bu çalışmanın amacı nadir görülen ve PPS'ye uzanım göstermiş submandibuler bez pleomorfik adenoma olgusunu sunmaktır. PPS'ye uzanım gösteren pleomorfik adenoma olgusunun görülme sıklığı, ayırıcı tanısı ve tedavi yöntemleri de tartışılacaktır.

Anahtar kelimeler: Pleomorfik adenom, Submandibuler bez, Parafaringeal mesafe (PPS)

Geliş Tarihi: 29 Haziran 2013 • Kabul Ediliş Tarihi: 17 Eylül 2013

Address for Correspondence

Veeresh M, MD

#18, "Basava" 1st Cross, Kurubarahalli,

Bangalore, Bangalore, INDIA

E-mail: drveeresh1976@rediffmail.com

[ PDF ]
    
   Visitor: