Homepage  |   Search     
    
             
Contents Volume: 4 Issue: 3 Year: 2013 << Geri
 
 

Removal of a Retained Fragment of a Ventriculo-Gallbladder Shunt in the Common Bile Duct

Priti P. PARIKH1, Maria C. CARRATOLA1, Tamer A. MALİK1


1 Department of Surgery, Wright State University, Dayton, OH, United States of America

ABSTRACT

The ventriculo-gallbladder (VGB) shunt is employed rarely as an alternative to the ventriculoperitoneal (VP) shunt. The VGB shunt is primarily used in place of the VP shunt when complications such as peritoneal infection, shunt contamination, shunt obstruction, or surgical adhesions limit the effectiveness of the VP shunt, or when contraindications to alternative forms of ventricular drainage exist. Retained foreign body in the common bile duct is another rare entity. Therefore, a retained distal portion of a remotely removed VGB shunt is an extremely rare finding. Here, we report the case of a retained metallic fragment of a VGB shunt leading to the formation of an obstructive bile calculus discovered in the common bile duct of a young woman presenting with cholangitis. A pertinent literature review is included.

Key words: Cerebrospinal fluid shunt, Ventriculo-gallbladder shunt, Foreign body, Common bile duct calculi

Received: January 18, 2013 • Accepted: July 27, 2013

ÖZET

Koledokta Kalmış Safra Kesesi-Ventrikül Arası Şant Parçasının Çıkarılması

Ventrikül ile safra kesesi arasındaki şantlar (VGB) ventriküloperitoneal (VP) şantlara alternatif olarak nadiren uygulanan yöntemlerdir. VGB şantı peritoneal infeksiyonlar, şant kontaminasyonu, şant obstrüksiyonu veya VP şantının fonksiyonunu kısıtlayan cerrahi yapışıklıklar ya da ventriküler drenajın diğer alternatif formlarının uygulanmasının kontrendike olması gibi komplike durumlarda VP şant yerine ilk olarak tercih edilir. Ana safra kanalında unutulan yabancı cisimler ise ayrıca nadir bir olaydır. Bu yüzden dışarıdan çekilen VGB şantının distal kısmının geride bırakılması ise aşırı derecede nadir bir olaydır. Biz burada genç bir kadın hastada VGB şantı çekilmesi sonrası ana safra kanalında kalan metalik bir parçanın obstrüktif safra taşı formasyonu oluşturması ve neticesinde oluşan kolanjit tablosu ile karşımıza çıkan bir olguyu bildirdik. Konu ile ilgili literatür gözden geçirmesi de yazıya dahil edildi.

Anahtar kelimeler: Beyin omurilik sıvı şantı, Ventrikül safra kesesi şantı, Yabancı cisim, Ortak safra kanalı taşı

Geliş Tarihi: 18 Ocak 2013 • Kabul Ediliş Tarihi: 27 Temmuz 2013

Address for Correspondence

Priti P. PARIKH, MD

Department of Surgery

Weber Center for Health Education

Suite 7813 Dayton, OH, 45409, USA

E-mail: priti.parikh@wright.edu

[ PDF ]
    
   Visitor: