Homepage  |   Search     
    
             
Contents Volume: 4 Issue: 3 Year: 2013 << Geri
 
 

Hepatic Portal Venous Gas: A Case Report

Jagannath HANUMANTHAPPA1, Ajay Kumar PATWADI1, Prasd TN2, Ravindranath RAAVI1


1 Department of General Surgery, Konaseema Institute of Medical Sciences, Amalapuram, East Godavari, Andra Pradesh, India

2 Department of Radiology and Imaging, Konaseema Institute of Medical Sciences, Amalapuram, East Godavari, Andra Pradesh, India

ABSTRACT

Cases of hepatic portal venous gas have been diagnosed more frequently because of the widespread use of advanced radiological imaging modalities. It is considered an ominous radiological finding, and is often associated with severe abdominal disease requiring urgent operative intervention. It is also associated with many benign and non-life-threatening conditions. Hence, detection of hepatic portal vein gas is not an indication for surgery by itself, and the treatment depends mainly on the underlying disease. Likewise, prognosis also depends on the underlying pathology. In this article, we discuss a case of hepatic portal venous gas that we encountered in our hospital, together with a review of the literature.

Key words: Hepatic portal venous gas, Bowel ischemia

Received: May 06, 2012 • Accepted: May 18, 2013

ÖZET

Hepatik Portal Venöz Gaz: Olgu Sunumu

Hepatik venöz gaz olguları ileri radyolojik görüntüleme yöntemlerinin yaygın kullanımı sonucu daha sık teşhis edilmeye başlanmıştır. Bu, kaygı verici bir radyolojik bulgu olarak kabul edilir ve genellikle acil cerrahi müdahale gerektiren şiddetli bir karın hastalığı ile ilişkilidir. Aynı zamanda, birçok iyi huylu ve yaşamı tehdit etmeyen koşullarla ilişkilidir. Bu nedenle, hepatik portal vende gaz bulgusu tek başına cerrahi bir endikasyon değildir ve esas tedavi altta yatan hastalığa bağlıdır. Aynı şekilde, prognoz da altta yatan patolojiye bağlıdır. Bu makalede hastanemizde karşılaştığımız hepatik portal gaz olgusunu ve bir literatür derlemesini tartıştık.

Anahtar kelimeler: Hepatik portal gaz, Bağırsak iskemisi

Geliş Tarihi: 06 Mayıs 2012 • Kabul Ediliş Tarihi: 18 Mayıs 2013

Address for Correspondence

Jagannath HANUMANTHAPPA, MD

Department of General Surgery

Konaseema Institute of Medical Sciences

Amalapuram, East Godavari, AP, India

PIN 533201

E-mail: hjagannath@rediffmail.com

[ PDF ]
    
   Visitor: