Homepage  |   Search     
    
             
Contents Volume: 5 Issue: 1 Year: 2014 << Geri
 
 

Mandibular Osteosarcoma with a Preliminary Diagnosis of Ossifying Fibroma: Case Report

Çiğdem DEMİROĞLU1, Serdar DÜZGÜN1, Abbas AHMEDLİ2, Murat İĞDE1, Ramazan Erkin ÜNLÜ1, Dürdane KESKİN1
Necip Cihan HASÇİÇEK1


1 Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

2 Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Medistyle Hospital, Baku, Azerbaijan

ABSTRACT

Osteosarcoma is the most common primary malignant bone tumor, and most often occurs in the metaphysis of long bones of the extremities. Osteosarcomas seen in the craniofacial bones account for only 5-13% of all cases, and generally appear in the mandible and maxilla. Ossifying fibroma is a benign, non-odontogenic, expansile but commonly slow-growing lesion of the mandible. Patients with mandibular osteosarcoma usually apply with a painful swelling in the jaw over the previous 2-3 months. The swelling could easily be misdiagnosed as a benign lesion. Computerized tomography (CT) scan is the most helpful imaging method for such cases, providing an excellent view of the lesion and its correlation with bony structures. Thus, CT scan must be performed immediately in all suspected cases for early diagnosis. This article presents the case of a 44-years-old female patient with mandibular mass, which was considered a malignant tumor but was misdiagnosed as ossifying fibroma according to the pathological analysis of the incisional biopsy material.

Key words: Mandibular neoplasms, Craniofacial osteosarcoma, Ossifying fibroma

Received: January 16, 2013 • Accepted: May 18, 2013

ÖZET

Ossifiye Fibrom İnsizyonel Biyopsi Tanılı Mandibuler Osteosarkoma: Olgu Sunumu

Osteosarkom, en sık görülen primer malign kemik tümörüdür. En çok ekstremitelerin uzun kemiklerinin metafizinde meydana gelir. Kraniyofasiyal kemiklerden kaynaklanan osteosarkom ise tüm olguların ancak %5-13'üdür ve yerleştiği kemikler genellikle mandibula ve maksilladır. Ossifiye fibrom ise mandibulanın benign, non-odontojenik, ekspansil ancak sıklıkla yavaş büyüyen bir lezyonudur. Mandibuler osteosarkomlu hastalar, genellikle 2-3 aylık çenede ağrılı şişlik öyküsüyle başvurur. Bu şişlik, kolaylıkla benign bir lezyon olarak yorumlanabilir. Bu tür olgularda; kitleyi ve kemikle ilişkisini oldukça iyi gösteren bilgisayarlı tomografi en yararlı görüntüleme yöntemidir. Erken tanı için, şüphelenilen olgularda mutlaka gecikmeden bilgisayarlı tomografi çekilmelidir. Bu makale, radyolojik tetkikleri sonucu malign olduğu düşünülen ancak yapılan insizyonel biyopsinin patolojik incelenmesi, ossifiye fibrom olarak raporlanan mandibuler kitleli 44 yaşındaki kadın hasta sunulmaktadır.

Anahtar kelimeler: Mandibuler kitleler, Kraniyofasiyal osteosarkom, Ossifiye fibrom

Geliş Tarihi: 16 Ocak 2013 • Kabul Ediliş Tarihi: 18 Mayıs 2013

Address for Correspondence

Çiğdem DEMİROĞLU, MD

Department of Plastic, Reconstructive and

Aesthetic Surgery

Ankara Numune Training and Research Hospital

Samanpazarı/Ankara-Turkey

E-mail: cigdem_demiroglu@yahoo.com.tr

cigdemd21@gmail.com

[ PDF ]
    
   Visitor: