Homepage  |   Search     
    
             
Contents Volume: 5 Issue: 1 Year: 2014 << Geri
 
 

Living Donor Liver Transplantation for Hepatic Epithelioid Hemangio Endothelioma:
Two Case Reports

Volkan İNCE1, Emrah Otan1, Serdar KARAKAŞ1, Bora BARUT1, Veysel ERSAN1, Cengiz ARA1, Sezai YILMAZ1

1 Department of General Surgery and Institute for Liver Transplantation, Turgut Ozal Medical Center, Faculty of Medicine,

Inonu University, Malatya, Turkey


ABSTRACT

Hepatic epithelioid hemangio endothelioma (HEHE) is a rare tumor of the liver, vascular in origin. Orthotopic liver transplantation (OLT) is the accepted treatment option for bilobar infiltrating tumors. In case of limited and stable extrahepatic invasion, OLT is not strictly contraindicated. This study presents two HEHE cases treated with living donor liver transplantation (LDLT). The first patient, a 39-year-old female, had a rapid clinical onset of one month, and the tumor was unresectable at the time of diagnosis. The second patient was a 31-year-old male presenting with unresectable tumor and extrahepatic dissemination of the disease. In similar patients on the waiting list for cadaveric liver transplantation, undue delay can avoided through LDLT. Both of the presented patients are in an uncomplicated state as of postoperative month 11.

Key words: Living donor liver transplantation, Hepatic epithelioid hemangio endothelioma

Received: October 24, 2013 • Accepted: February 06, 2014

ÖZET

Hepatik Epiteloid Hemanjiyo Endotelyomada Canlı Vericili Karaciğer Nakli: İki Olgu Sunumu

Hepatik epiteloid hemanjiyo endotelyoma (HEHE) karaciğerin nadir görülen, vasküler kökenli tümörlerindendir. Her iki lobu infiltre eden tümörlerde ortotopik karaciğer transplantasyonu (OLT) kabul edilen bir tedavi yöntemidir. İyi seçilmiş, stabil seyirli ekstrahepatik tutulum olan olgularda da OLT kesin olarak kontrendike değildir. Çalışma, canlı vericili karaciğer nakli (CVKN) ile tedavi edilen 2 adet HEHE olgusuna dair sonuçları sunmaktadır. İlk olgu 39 yaşında bir kadın hasta olup, bir ay içinde hızla gelişen klinik tablo ile başvurduğunda, tanı anında tümör unrezektabl idi. ikinci olgu 31 yaşında erkek hasta olup unrezektabl tümöre ek olarak karaciğer dışı yayılım tablosuyla başvurmuştu. Bu olgular gibi organ bekleme listesinde olan hastaların tedaviye ulaşacakları zamanın uzamasının önüne CVKN ile geçilebilir. Her 2 hastanın da postoperatif ilk 11 ayı sorunsuz olarak geçmiştir.

Anahtar kelimeler: Canlı vericili karaciğer nakli, Hepatik epiteloid hemanjiyo endoteliyoma

Geliş Tarihi: 24 Ekim 2013 • Kabul Ediliş Tarihi: 06 Şubat 2014

Address for Correspondence

Volkan İNCE, MD

Department of General Surgery and Institute for

Liver Transplantation, Turgut Ozal Medical Center

Faculty of Medicine, Inonu University

Malatya-Turkey

E-mail: otanemrah@yahoo.de

[ PDF ]
    
   Visitor: