Homepage  |   Search     
    
             
Contents Volume: 1 Issue: 2 Year: 2010 << Geri
 
 
Plasmapheresis Application in High-Dose Amitriptyline Intoxication
Deniz ERDEM1, Belgin AKAN1, M. Demet ALBAYRAK1, Pelin ÜSTÜNBAŞ1, Cengiz UGIŞ1, Nermin GÖGÜS1

1 Department of Anesthesia and Reanimation, Ankara Numune Teaching and Research Hospital, Ankara, Turkey
ABSTRACT
Tricyclic antidepressant intoxication is one of the most frequently seen and life-threatening causes of drug poisoning-related emergency service applications. Especially in children, it is a major cause of mortality and morbidity. Intoxication symptoms are seen in the early phase because of the high distribution volume and protein binding rates. To prevent these effects, plasma exchange must be added to the treatment protocol, especially when the central nervous and cardiac systems are affected. In this report, we present the application and results of plasmapheresis in the emergency treatment of a case with high-dose amitriptyline intoxication.
Key words: Intoxications, Tricyclic antidepressant, Plasmapheresis
ÖZET
Yüksek Doz Amitriptillin Zehirlenmesinde Plazmaferez Uygulaması
İlaçla zehirlenme nedeniyle acil servislere başvuran olgular içerisinde trisiklik antidepresan ilaçlar sık görülen ve yaşamı tehdit eden zehirlenme nedenlerindendir. Özellikle çocuklarda önemli mortalite ve morbidite nedeni olmaktadır. Dağılım hacimlerinin yüksek olması ve proteinlere de yüksek oranda bağlanmaları nedeni ile zehirlenme bulguları erken ortaya çıkar. Yine bu nedenle özellikle kardiyak ve santral sinir sisteminin etkilendiği durumlarda acil  tedavi protokolüne plazma değişimi de eklenmelidir. Bu olgu sunumunda; yüksek doz amitriptillin alan yirmi dört yaşındaki bir hastanın  acil tedavisinde yer verdiğimiz plazmaferez uygulamasını ve sonuçlarını tartışmayı amaçladık.
Anahtar kelimeler: Zehirlenmeler, Trisiklik antidepresan ilaçlar, Plazmaferez
Address for Correspondence
Deniz ERDEM, MD
Cukurambar 42. cadde Camlık Apt. No: 32/22
06520 Balgat, Ankara - Turkey
E-mail: dh2erdem@yahoo.co.uk
[ PDF ]
    
   Visitor: