Homepage  |   Search     
    
             
Contents Volume: 1 Issue: 2 Year: 2010 << Geri
 
 
Massive Subcutaneous Emphysema Involving the Head and
Neck After Laparoscopic Roux-en-Y Gastric By-pass
Cüneyt KAYAALP1, Sezai YILMAZ1, Cemalettin AYDIN1, Turgut PİŞKİN1

1 Department of General Surgery, Inonu University Turgut Ozal Medical Center, Malatya, Turkey
ABSTRACT
Massive and life-threatening extraperitoneal pneumodissection after laparoscopic procedure is a rare complication. It has been described after laparoscopic cholecystectomy, urologic and gynecologic surgeries, extraperitoneal hernia, and antireflux procedures. Here, we describe such a complication after laparoscopic Roux?en-Y gastric bypass in a 21-year-old woman with a body mass index of 41. Postoperatively, massive subcutaneous emphysema, fever, anxiety, and hypoxia occurred. She required reintubation and mechanical ventilation for two days. She was weaned from the mechanical ventilator and subcutaneous emphysema decreased gradually. Duration of her hospitalization was seven days, after which she was discharged uneventfully. Diagnosis of the surgical complications in the early postoperative period is not easy but vital after bariatric surgery. In obese patients, it is difficult to realize the swelling on the trunk when compared to thin patients. Fascial and neck swelling can indicate the severity of the pneumodissection. In such cases, pharyngo-esophageal perforations due to difficult endotracheal intubations in obese patients or trauma during per oral passage of the stapler anvil should be kept in mind and ruled out immediately. To our knowledge, this is the first documented case of massive subcutaneous emphysema involving the neck and face after laparoscopic gastric bypass.
Key words: Laparoscopy, Obesity, Gastric by-pass, Postoperative complication, Subcutaneous emphysema
ÖZET
Laparoskopik Roux-en-Y Gastric By-pass Sonrası Baş ve Boyuna Yayılan Masif Cilt Altı Amfizem
Laparoskopik cerrahi sonrası yaşamı tehdit eden masif cilt altı amfizemi nadir bir komplikasyondur. Bu durum laparoskopik olarak yapılan kolesistektomi, ürolojik ve jinekolojik ameliyatlar, ekstraperitoneal fıtık ve antireflü ameliyatlarından sonra tarif edilmiştir. Bu olgu sunumunda, böyle bir komplikasyon 21 yaşındaki vücut kitle indeksi 41 olan kadın hastaya yapılan laparoskopik Roux-en-Y gastrik bypass sonrasında tanımlandı. Ameliyat sonrası, masif cilt altı amfizem, ateş, anksiyete ve hipoksi meydana geldi. Hastaya postoperatif yeniden entubation ve iki gün boyunca mekanik ventilasyon gerekli oldu. Cilt altı amfizemi giderek azalan hasta mekanik ventilatörden ayrıldı. Hastanede yedi gün kalan hasta sorunsuz olarak taburcu edildi. Obezite cerrahisi sonrası erken dönemde cerrahi komplikasyonların tanısı hem zordur hem de hayati öneme sahiptir. Obez hastalarda, zayıf hastalara göre cilt altı amfizeme bağlı gövde deki şişmeler daha zor fark edilir. Yüze ve boyuna yayılan amfizem olayın ciddiyetinin bir ölçüsü olabilir. Bu gibi durumlarda, obez hastalarda zor endotrakeal entübasyona bağlı veya stapler anvilinin ağız yoluyla geçirilmesine bağlı farinks veya özofagus perforasyonları ayırıcı tanıda akılda tutulmalı ve hızla ekarte edilmelidir. Bildiğimiz kadarıyla, laparoskopik gastrik bypass sonrası baş ve boyuna yayılan masif cilt altı amfizemi ilk olarak sunulmaktadır.
Anahtar kelimeler: Laparoskopi, Obezite, Gastrik by-pass, Ameliyat sonrası komplikasyonlar, Cilt altı amfizem
Address for Correspondence
Cüneyt KAYAALP, MD
Department of General Surgery
Staff Surgeon of Gastrointestinal Surgery
Turgut Ozal Medical Center
Inonu University, Malatya, Turkey 44315
E-mail: cuneytkayaalp@hotmail.com, ckayaalp@inonu.edu.tr
[ PDF ]
    
   Visitor: