Homepage  |   Search     
    
             
Contents Volume: 1 Issue: 3 Year: 2010 << Geri
 
 
Massive Hemoptysis Due to Hydatid Cyst: Case Report
Erdem ÇEVİK1, Erhan DEDEOĞLU2, Y. Ayhan ACAR1, Orhan ÇINAR1, Salim Kemal TUNCER1, Bilgin CÖMERT1

1 Department of Emergency Medicine, Gulhane Military Medical Academy School of Medicine, Ankara, Turkey
2 Department of Emergency Medicine, Canakkale Public Hospital, Canakkale, Turkey
ABSTRACT
Hydatid disease of the lung which usually caused by Echinococcus granulosus is quite uncommon. Common presenting features of the disease are cough, dyspnea, fever, chest pain and hydaptysis. Massive hemoptysis is an unusual presentation of the disease. In this report we describe a 60-year-old woman who presented with massive hemoptysis due to hydatid disease of the lung. Although it is rare, hydatid disease should be considered when a patient presents with massive hemoptysis especially in countries where the disease is endemic.
Key words: Massive hemoptysis, Hydatid cyst, Lung
ÖZET
Akciğer Kist Hidatiğine Bağlı Masif Hemoptizi: Olgu Sunumu
Akciğer kist hidatiği ekinokokkus granulosusun neden olduğu nadir bir hastalıktır. Hastalığın yaygın prezentasyon şekli; öksürük, dispne, ateş, göğüs ağrısı ve hidaptisis şeklindedir. Masif hemoptizi hastalık için yaygın olmayan bir prezentasyondur. Bu olgu sunumunda akciğer kist hidatiğine bağlı masif hemoptizi ile başvuran 60 yaşında bayan hastayı anlatacağız. Nadir de olsa kist hidatiğin endemik olduğu ülkelerde masif hemoptizi şikayeti ile başvuran hastalarda kist hidatik akla getirilmelidir
Anahtar kelimeler: Masif hemoptizi, Kist hidatik, Akciğer
Address for Correspondence
Erdem ÇEVİK, MD
Department of Emergency Medicine,
Gulhane Military Medical Academy
School of Medicine,
06018 Etlik, AnkaraTurkey
Email: cevikerdem@yahoo.com
[ PDF ]
    
   Visitor: