Homepage  |   Search     
    
             
Contents Volume: 2 Issue: 1 Year: 2011 << Geri
 
 

Idiopathic Penile Epidermoid Cyst in a Young Patient: Three-Year Follow-Up

Yılmaz ASLAN1, Melih BALCI1, Ali ATAN1


1 Department of 3rd Urology, Ankara Numune Teaching and Research Hospital, Ankara, Turkey

ABSTRACT

Twenty six-year-old male patient admitted to the urology outpatient clinic with a three-year history of a penile mass with slow-growing, mobilized and soft characteristic. Laboratory findings and the past history of the patient were normal. Dimensions of 3 x 2 x 2 cm cystic mass was found in superficial penile ultrasonography. Cystic mass was removed under local anesthesia. Pathological examination was reported as epidermoid cyst. There was no recurrence of the patient during a three-year follow-up period.

Key words: Penis, Epidermoid cyst, Median raphe cyst

Received: July 03, 2010 • Accepted: October 29, 2010

ÖZET

Genç Bir Hastada İdiyopatik Penil Epidermoid Kist: Üç Yıllık Takip

Yirmi altı yaşında erkek hasta polikliniğine üç yıldır yavaş büyüyen, hareketli ve yumuşak özellikte penil kitle yakınması ile başvurdu.Hastanın özgeçmişi ve laboratuvar incelemeleri normal idi.Yüzeyel penil ultrasonografide 3 x 2 x 2 cm boyutlarında kistik kitle saptandı.Lokal anestezi altında kistik kitle çıkarıldı.Patolojik inceleme epidermoid kist olarak rapor edildi.Hastanın üçüncü yıl takibinde nüks saptanmadı.

Anahtar kelimeler: Penis, Epidermoid kist, Median rafe kisti

Geliş Tarihi: 03 Temmuz 2010 • Kabul Ediliş Tarihi: 29 Ekim 2010

Address for Correspondence

Ali ATAN, MD

3rd Department of Urology,

Ankara Numune Teaching and

Research Hospital 06120

Sihhiye, Ankara-Turkey

E-mail: aliatanpitt@hotmail.com

[ PDF ]
    
   Visitor: