Homepage  |   Search     
    
             
Contents Volume: 2 Issue: 1 Year: 2011 << Geri
 
 

An Unusual Cause of Mechanical Intestinal Obstruction: Strangulated Obturator Hernia

Coşkun POLAT1, Yavuz YAVAŞ1, Mehmet Nuri KOŞAR1, Burç YAZICIOĞLU1, Bumin DEĞİRMENCİ2, Yüksel ARIKAN1


1 Department of Surgery, Faculty of Medicine, University of Afyon Kocatepe, Afyonkarahisar, Turkey

2 Department of Radiology, Faculty of Medicine, University of Afyon Kocatepe, Afyonkarahisar, Turkey

ABSTRACT

Obturator hernia is a rare surgical condition. It is usually presented as the clinical picture of mechanical intestinal obstruction. Positive Howship-Romberg sign, a palpable mass in the groin area and a previous history of attacks can be helpful. Barium enema, fluoroscopy, computerized axial tomography, and herniography have been used in the diagnosis of obturator hernia, but its diagnosis is usually difficult. In most patients, the diagnosis can be made only at the time of exploratory laparotomy. We report a 78-year-old woman presenting to our emergency department with a prediagnosis of mechanical intestinal obstruction. The diagnosis of obturator hernia was only confirmed with an exploratory laparotomy. Although obturator hernia is a rare pathology, it should be remembered in every patient who has been presenting as a mechanical intestinal obstruction.

Key words: Obturator hernia, Diagnosis, Surgery

Received: October 17, 2010 • Accepted: December 16, 2010

ÖZET

Mekanik İntestinal Obstrüksiyonun Olağan Dışı Bir Nedeni: Strangüle Obturator Herni Olgu Sunumu

Obturator herni nadir bir cerrahi durumdur.Genellikle de mekanik intestinal obstrüksiyon klinik tablosu olarak müracaat etmektedirler.Pozitif Howship-Romberg bulgusu, kasık bölgesinde palpabl bir kitle ve önceki atak öyküsü tanıya yardımcı olabilmektedir.Baryumlu lavman, fluoroskopi, bilgisayarlı tomografi, ve herniografi obturator herni tanısı kullanılmaktadır, ama tanısı genel olarak zordur.Çoğu hastada, tanı ancak eksploratuvar laparotomi sırasında konulabilmektedir.Biz mekanik intestinal obstrüksiyon ön tanısı ile acil servisimize gelen 78 yaşındaki bir bayan hastayı burada sunuyoruz.Obturator herni tanısı ancak eksploratuvar laparotomi ile konuldu.Sonuç olarak, obturator herninin nadir bir patoloji olmasına karşın, mekanik intestinal obstrüksiyon olarak gelen her hastada anımsanmalıdır.

Anahtar kelimeler: Obturator herni, Tanı, Cerrahi

Geliş Tarihi: 17 Ekim 2010 • Kabul Ediliş Tarihi: 16 Aralık 2010

Address for Correspondence

Coşkun POLAT, MD

Aliihsan Pasa Mahallesi Gunhan Sitesi No: 16

Gardenya-2 03200 Afyonkarahisar-Turkey

E-mail: coskunpolat2001@yahoo.com

[ PDF ]
    
   Visitor: