Homepage  |   Search     
    
             
Contents Volume: 2 Issue: 2 Year: 2011 << Geri
 
 

Rupture of Hydatid Cyst of the Liver Due to Minor Abdominal Trauma: A Case Report

Mehmet TOKAÇ1, Bahattin BAYAR2, Halit Ziya DÜNDAR1, Celal TURAN1


1 Department of General Surgery, Ankara Etlik Specialty Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

2 Department of General Surgery, Ankara Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

ABSTRACT

Echinococcus granulosus is the most common cause of hydatid cyst. Hydatid cyst is an infectious disease that generally occurs in the liver, followed by the lungs, although it may also be seen in other solid organs. It may rupture spontaneously or due to trauma. Surgery may be life-saving in these patients. In this report, we present a 35-year-old male who admitted to the emergency department with a history of minor abdominal trauma and who was operated due to ruptured hydatid cyst.

Key words: Hydatid cyst, Acute abdomen, Rupture

Received: July 21, 2011 • Accepted: August 05, 2011

ÖZET

Abdominal Travmaya Bağlı Bir Karaciğer Kist Rüptürü: Olgu Sunumu

Kist hidatiğin en sık sebebi Echinococcus granulosus’dur.Kist hidatik genellikle karaciğerden yerleşmekle biriikte, akciğer ve diğer solid organlarda da görülebilir.Kendiliğinden veya travmaya bağlı olarak rüptüre olabilir.Cerrahi bu hastalarda hayat kurtarıcıdır.Bu yazımızda; acil servise minör karın travması hikayesi ile başvuran ve akut batın tanısı ile operasyona alınan 35 yaşındaki karaciğer kist hidatik rüptürü tespit edilen hasta sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Kist hidatik, Akut karın, Rüptür

Geliş Tarihi: 21 Temmuz  2011 • Kabul Ediliş Tarihi: 05 Ağustos 2011

Address for Correspondence

Mehmet TOKAÇ, MD

Subayevleri Mahallesi Güzin Sokak No: 36/2

Keçiören, Ankara-Turkey

E-ma­il: drtokac@gmail.com

[ PDF ]
    
   Visitor: