Homepage  |   Search     
    
             
Contents Volume: 2 Issue: 2 Year: 2011 << Geri
 
 

Pyloric Obstruction Due to Multiple Cyst Hydatidosis: A Case Report

Melih AKINCI1, Zafer ERGÜL1, Kerim Bora YILMAZ1, Engin ÖLÇÜCÜOĞLU1, Hakan KULAÇOĞLU1


1 Department of General Surgery, Ankara Diskapi Yildirim Beyazit Teaching and Research Hospital, Ankara, Turkey

ABSTRACT

The radiologic imaging of a 74-year-old female with the complaints of emesis and vomiting revealed multiple intra-abdominal cystic lesions, which were consistent with cyst hydatid; the largest cyst measured 16 cm in diameter. Intra-operatively, it was observed that the omental cysts and the largest of the hepatic cysts were compressing the pylorus and pulling down the major curvature with a volume and weight effect. Omentectomy and pericystectomy of the large cyst in the liver were performed. The patient was free of complaints due to gastric obstruction postoperatively and was discharged with antiparasitic therapy. Six months after the operation, although the patient had no complaint, her abdominal tomography demonstrated no regression of the cystic lesions. It should be kept in mind that in endemic regions, patients with multiple cyst hydatidosis can present with different clinical situations.

Key words: Cyst hydatidosis, Pyloric obstruction, Echinococcosis

Received: May 30, 2010 • Accepted: July 05, 2011

ÖZET

Pilorik Obstrüksiyona Neden Olan Multipl Kist Hidatozis Olgusu

Yetmiş dört yaşında bulantı-kusma şikayetleriyle başvuran kadın hastanın görüntüleme incelemelerinde intraabdominal en büyüğü 16 cm çapa ulaşan kist hidatikle uyumlu multipl kistik lezyonlar izlendi. İntraoperatif karaciğerdeki büyük ve omentumdaki çok sayıda kistik lezyonun hacim ve ağırlık etkileriyle pilora bası yaptığı ve mide büyük kurvaturu aşağı çektiği izlendi. Omentektomi ve karaciğerdeki büyük kiste perikistektomi uygulandı. Postoperatif dönemde gastrik obstrüksiyona bağlı şikayetleri kalmayan hasta antiparaziter tedavi ile taburcu edildi. Altı ay sonra kontrolünde şikayetleri olmayan hastada multipl kist hidatozisde radyolojik gerileme izlenmedi. Endemik bölgelerde multipl kist hidatozisli hastaların değişik klinik tablolarla karşımıza çıkabileceğini aklımızda tutmalıyız.

Anahtar kelimeler: Kist hidatozis, Pilor obstrüksiyonu, Ekinokokus

Geliş Tarihi: 30 Mayıs 2010 • Kabul Ediliş Tarihi: 05 Temmuz 2011

Address for Correspondence

Melih AKINCI, MD

Department of General Surgery

Ankara Yildirim Beyazit Teaching and Research Hospital

Ankara-Turkey

E-mail: melihakinci@yahoo.com

[ PDF ]
    
   Visitor: