Homepage  |   Search     
    
             
Contents Volume: 2 Issue: 2 Year: 2011 << Geri
 
 

Humerus Fracture Secondary to Accidental Electrical Injury: A Case Report

Murat Doğan İŞCANLI1, Arzu DUYAR BABACAN1, Mehmet TUNÇ1, Zeynep YEĞİN1, Şenol BEKMEZ2,
Nalan METİN AKSU1, Mehmet Mahir ÖZMEN1


1 Department of Emergency Medicine, Faculty of Medicine, University of Hacettepe, Ankara, Turkey

2 Department of Orthopedics and Traumatology, Faculty of Medicine, University of Hacettepe, Ankara, Turkey

ABSTRACT

Humerus fracture after electrical injury is a very rare entity even in the young population. Low-tension electrical energy can produce burns of variable depth by flash or conduction. We report a 32-year-old male with humerus fracture after vibration of electric injury. We discuss the causes, mechanism and implications of this condition.

Key words: Electrical injury, Humerus, Fracture

Received: May 05, 2011 • Accepted: June 07, 2011

ÖZET

Elektrik Yaralanması Sonrası Humerus Fraktürü: Olgu Sunumu

Elektrik yaralanması sonrası humerus fraktürü seyrek görülen bir durumdur ve özellikle genç popülasyonda nadir görülür. Düşük gerilimli elektrik enerjisi ileti yoluyla değişik derinlikte yanıklara sebep olur. Biz bu olgu sunumunda 32 yaşında bir hastanın elektrik yaralanması sonrası titreme sonucu humerus fraktürünü, olası sebeplerini, mekanizmasını ve tedavisini tartıştık.

Anahtar kelimeler: Elektrik yaralanması, Humerus, Kırık

Geliş Tarihi: 05 Mayıs 2011 • Kabul Ediliş Tarihi: 07 Haziran 2011

Address for Correspondence

Murat Doğan İŞCANLI, MD

Department of Emergency

Medicine, University of Hacettepe

Sıhhiye, Ankara-Turkey

E-mail: mdiscanli@gmail.com

[ PDF ]
    
   Visitor: