Homepage  |   Search     
    
             
Contents Volume: 2 Issue: 3 Year: 2011 << Geri
 
 

Urethral Fistula Mimicking Necrotizing Fasciitis

Aylin AKIN1, Cem GÖKÇE2, Özdal YILDIZ3, Aslı Feride KAPTANOĞLU4, Levent DOĞANCI5


1 Department of Radiodiagnostics, Bayindir Hospital, Ankara, Turkey

2 Department of Orthopedics, Bayindir Hospital, Ankara, Turkey

3 Department of Urology, Bayindir Hospital, Ankara, Turkey

4 Department of Dermatology, Bayindir Hospital, Ankara, Turkey

5 Clinic of Infectious Diseases and Clinic Microbiology, Bayindir Hospital, Ankara, Turkey

ABSTRACT

Necrotizing fasciitis (NF) is the most urgent soft tissue destruction, with a high fatality rate. It may occur after a minor trauma or after a surgical procedure involving the skin, and can rapidly disseminate to the subcutaneous tissue and superficial fascia. This life-threatening infection can be very difficult to recognize in the early stage but it may rapidly progress to a mortal cascade within hours. Thus, early suspicion and rapid diagnosis and, more importantly, aggressive surgical treatment have life-saving potential. Herein, the authors present an interesting case of soft tissue infection after a urethral perforation; initially, the radiological and clinical findings mimicked NF.

Key words: Necrotizing fasciitis, Urethral fistula; Radiological differential diagnosis, Subcutaneouscrepitation, Urethra-muscular fistula

Received: April 12, 2011 • Accepted: May 05, 2011

ÖZET

Nekrotizan Fasiyiti Taklit Eden Üretral Fistül

Nekrotizan fasiyit (NF) yüksek mortalite oranıyla en acil yumuşak doku bozulmasıdır. Cildi içeren minör travma veya cerrahi sonrası oluşabilir ve hızla cilt altı dokulara ve yüzeyel fasyaya yayılır.Yaşamı tehdit eden bu infeksiyonun erken dönemde tanınması oldukça zordur ve saatler içinde öldürücü evreye geçebilir. Erken şüphe ve hızlı tanı daha da önemlisi agresif cerrahi tedavi hayat kurtarıcı potansiyele sahiptir. Burada, üretral perforasyon sonrası yumuşak doku infeksiyonu olan ve başlangıçta radyolojik ve klinik olarak NF’ye benzeyen ilginç bir olgu sunuldu.

Anahtar kelimeler: Nekrotizan fasiyit; Üretral fistul; Radyoloji; Subkütan krepitasyon; Üretro-musküler fistul

GelişTarihi: 12 Nisan 2011 • KabulEdilişTarihi: 05 Mayıs 2011

[ PDF ]
    
   Visitor: