Homepage  |   Search     
    
             
Contents Volume: 2 Issue: 3 Year: 2011 << Geri
 
 

Metastatic Osteosarcoma with IntratumoralHemorrhage at Skull Base

Serhat Fuat ERTEN1, AşkınEsen HASTÜRK1, Mehmet BASMACI1, Suat CANBAY1, Işın PAK2


1 Department of Neurosurgery, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

2 Department of Pathology, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

ABSTRACT

Osteosarcoma is the most common malignant bone tumor in adolescents. Brain metastases are rare and initial presenting symptoms appear in the later stages. A 20-year-old female presented with a two-month history of headache, diplopia and deafness in the right ear. She had a history of surgery for left leg osteosarcoma two years before. We describe a case of metastatic osteosarcoma involving the skull base and presenting with cranial nerve palsies.

Key words: Osteosarcoma, Metastasis, Skull base, Hemorrhage

Received: September 27, 2011 Accepted: October 20, 2011

ÖZET

Kafa Tabanında Tümör İçi Kanama ile Birlikte Metastatik Osteosarkoma

Osteosarkom, ergenlerde en sık görülen kötü huylu kemik tümörüdür. Beyin metastazı nadirdir başlangıç belirtileri ileriki aşamalarda görünür. Yirmi yaşındaki kadın, iki aylık bir geçmişi olan baş ağrısı, çift görme ve sağ kulakta sağırlık ile başvurdu. İki yıl önce, sol bacakta osteosarkom için cerrahi bir geçmişi vardı. Biz kraniyal sinir felciyle başvuran ve kafa tabanını kapsayan metastatik osteosarkomlu olgu sunuyoruz.

Anahtar kelimeler: Osteosarkom, Metastaz, Kafa tabanı, Kanama

Geliş Tarihi: 27 Eylül 2011 • Kabul Ediliş Tarihi: 20 Ekim 2011

Address for Correspondence

Aşkın Esen HASTÜRK, MD

Department of Neurosurgery

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara

Oncology Training and Research Hospital

Ankara-Turkey

E-mail: aehasturk@yahoo.com

[ PDF ]
    
   Visitor: