Homepage  |   Search     
    
             
Contents Volume: 3 Issue: 1 Year: 2012 << Geri
 
 

Intrahepatic Biliary Fistulisation of Primary Hydatid Disease of the Spleen Causing Cholestasis

Bayındır ÇİMŞİT1, Aydın ALPER2


1 Department of General Surgery, Istanbul Hizmet Hospital, Istanbul, Turkey

2 Department of General Surgery, Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey

ABSTRACT

Hydatid disease is a serious health hazard, especially in endemic regions. Primary hydatid disease of the spleen is rare, although the spleen is a relatively common site for secondary involvement. A 67-year-old male with primary disease of the spleen causing obstructive jaundice is reported. He presented with upper abdominal pain of 10 days' duration. Magnetic resonance imaging examination and magnetic resonance cholangiopancreatography revealed splenic hydatid cyst with suggested intrahepatic biliary fistulisation causing dilatation of the segment III bile ducts. Surgical exploration revealed primary hydatid cyst of the spleen fistulising to the third segment of the liver with daughter cysts and germinative membranes causing obstructive dilatation of the segmental bile ducts. To the best of our knowledge, this is the first reported case of primary hydatid disease of the spleen fistulising to the intrahepatic bile ducts causing jaundice.

Key words: Hydatid disease, Spleen, Biliary dilatation

Received: November 19, 2011 • Accepted: January 17, 2012

ÖZET

İntrahepatik Safra Yollarına Fistülize Olarak Kolestaza Yol Açan Primer Dalak Kist Hidatiği

Hidatik hastalık, özellikle endemik bölgelerde önemli bir sağlık sorunudur. Dalağın sekonder tutulumu sık olarak görülmesine rağmen, primer dalak hidatiği nadirdir. Bu olguda primer dalak hidatiğine bağlı tıkanma sarılığı görülen 67 yaşındaki bir erkek olgu bildirilmektedir. Hasta 10 gündür devam eden karın ağrısı şikayetiyle başvurdu. Yapılan manyetik rezonanslı kolanjiyopankreatografik inceleme, karaciğere fistülize olarak üçüncü segment safra yollarında genişlemeye yol açan dalak hidatiği ile uyumluydu. Yapılan cerrahi eksplorasyonda primer dalak hidatik kistinin üçüncü segment safra yollarına fistülize olduğu, kız kistler ve germinatif membranlar yoluyla segmental safra yollarında tıkanmaya bağlı dilatasyona yol açtığı saptandı. Bu olgu, intrahepatik safra yollarına fistülize olarak sarılığa yol açtığı bildirilmiş olan ilk primer dalak kist hidatik olgusudur.

Anahtar kelimeler: Kist hidatik, Dalak, Safra yolu dilatasyonu

Geliş Tarihi: 19 Kasım 2011 • Kabul Ediliş Tarihi: 17 Ocak 2012

Address for Correspondence

Bayındır ÇİMŞİT, MD

Department of General Surgery,

Istanbul Hizmet Hospital

Istanbul-Turkey

E-mail: bayindircimsit@yahoo.com

[ PDF ]
    
   Visitor: