Homepage  |   Search     
    
             
Contents Volume: 3 Issue: 1 Year: 2012 << Geri
 
 

Painful Wrist in a 9-Year-Old Child after an Electrical Injury

Ahmet Özgür YILDIRIM1, Özdamar Fuat ÖKEN1, Vuslat Sema ÜNAL2, Koral BALOĞLU3, Ahmet UÇANER1


1 Clinic of 1st Orthopedics and Traumatology, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

2 Department of Orthopedics and Traumatology, Faculty of Medicine, Acibadem University, Istanbul, Turkey

3 Clinic of Orthopedics and Traumatology, Zile State Hospital, Tokat, Turkey

ABSTRACT

Electric shock injuries may cause dermal burns, cardiac complications, nerve deficits, and dislocations after muscle contractions. Radial torus fractures are the most common axial compression injuries, with minimal unicortical disruption at the metaphyseal region, occurring after direct low-energy trauma. We report a case of radial torus fracture after an electric shock and discuss the mechanism, diagnosis and treatment.

Key words: Electric shock, Fracture, Radius, Torus, Contraction

Received: January 23, 2012 • Accepted: February 21, 2012

ÖZET

Dokuz Yaşındaki Çocukta Elektrik Çarpması Sonucu Görülen Ağrılı El Bileği

Elektrik çarpması sonucu görülen yaralanmalar cilt yanıkları, kardiyak komplikasyonlar, sinir arazları ve kas kontraksiyonu sonucu ortaya çıkan eklem çıkıkları şeklindedir. Radius torus kırıkları metafizyel bölgede sıklıkla düşük enerjili aksiyel yüklenmeyle oluşan tek korteks kırılmasıyla ortaya çıkan kırıklardır. Biz bu olguda elektrik yaralanması sonucu gelişen radius torus kırığını sunarak oluş mekanizması, teşhis ve tedavi üzerine tartışıyoruz.

Anahtar kelimeler: Elektrik yaralanması, Kırık, Radius, Torus, Kontraksiyon

Geliş Tarihi: 23 Ocak 2012 • Kabul Ediliş Tarihi: 21 Şubat 2012

Address for Correspondence

Ahmet Özgür YILDIRIM, MD

Department of Orthopedics and Traumatology

Ankara Numune Training and Research Hospital

Ankara-Turkey

E-mail: aoyildirimmd@yahoo.com

[ PDF ]
    
   Visitor: