Homepage  |   Search     
    
             
Contents Volume: 3 Issue: 2 Year: 2012 << Geri
 
 
Opening a Sealed Peptic Ulcer During Endoscopic Sphincterotomy

Opening a Sealed Peptic Ulcer During Endoscopic Sphincterotomy

Süleyman ÇETİNKÜNAR1, Hasan ERDEM1, Enver REYHAN1, Mehmet AZİRET1, Oktay IRKORUCU1


1 Department of General Surgery, Adana Numune Training and Research Hospital, Adana, Turkey

ABSTRACT

Perforation during endoscopic sphincterotomy is a well-known complication, and it is almost always retroperitoneal. Intraperitoneal perforation after the procedure is very rare and has been reported in unusual cases. We report a peptic ulcus perforation during the endoscopic retrograde cholangiopancreatography.

Key words: Peptic ulcus perforation, Endoscopic sphincterotomy

Received: January 05, 2012 • Accepted: February 20, 2012

ÖZET

Endoskopik Sfinkterotomi Sırasında  Açılan Peptik Ülser

Endoskopik sfinkterotomi sırasında perforasyon olması iyi bilinen bir komplikasyon olup hemen hemen daima retroperitoneal yerleşimlidir. İşlem sonrasında intraperitoneal bir perforasyon oldukça nadir görülmekte ve bu konuda az sayıda olgu yayımlanmıştır. Bu nedenle endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi sırasında gelişen bir peptik ulkus perforasyonu olgusunu sunmaktayız.

Anahtar kelimeler: Peptik ulkus perforasyonu, Endoskopik sfinkterotomi

Geliş Tarihi: 05 Ocak 2012 • Kabul Ediliş Tarihi: 20 Şubat 2012

Address for Correspondence

Süleyman ÇETİNKÜNAR, MD

Department of General Surgery

Adana Numune Training and Research Hospital

Adana-Turkey

E-mail: slmcetin@gmail.com

[ PDF ]
    
   Visitor: