Homepage  |   Search     
    
             
Contents Volume: 3 Issue: 2 Year: 2012 << Geri
 
 
Retrorectal Cyst Presenting with Right Sciatica

Retrorectal Cyst Presenting with Right Sciatica

Savaş YAKAN1, Enver İLHAN1, Fevzi CENGİZ1, MehmetAkif ÜSTÜNER1, HacıOsman TANRIVERDİ1


1 Department of General Surgery, Izmir Bozyaka Training and Research Hospital, Izmir, Turkey

ABSTRACT

Lesions of the retrorectal region are rare and heterogeneous. Epidermoid cysts, which are rarely diagnosed in this region, often have epidermal-subepidermal localization. Most imaging methods are useful in planning the surgical method but fail to make the absolute diagnosis. Surgical excision is required for absolute diagnosis and to prevent complications in retrorectal tumors. The objective of this study was to present a case of retrorectal cyst detected by magnetic resonance imaging, who was admitted to the neurosurgery clinic due to right sciatica. We also discuss this case in light of the relevant literature.

Key words: Retrorectal cyst, Epidermal cyst, Retrorectal tumor

Received: April 12, 2012 • Accepted: April 13, 2012

ÖZET

Sağ Siyatalji ile Prezente Olan Retrorektal Kist Olgusu

Retrorektal bölgede görülen lezyonlar heterojen bir gruptur. Epidermoid kistler sıklıkla cilt-cilt altı dokuda meydana gelir, rektorektal bölgede oldukça nadiren izlenir. Birçok görüntüleme yöntemi cerrahi tedavinin planlanmasında yararlıdır ancak kesin tanı sağlamaz. Rektorektal tümörlerde cerrahi eksizyon kesin tanı ve komplikasyonlardan korunmak için gereklidir. Bu çalışmamızda beyin cerrahi servisine sağ siyatalji nedeniyle interne edilen ve çekilen manyetik rezonans görüntülemesinde insidental retrorektal kist saptanan ve tarafımızca opere edilen olgu sunulmuş, güncel literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Retrorektal kist, Epidermoid kist, Retrorektal tümör

Geliş Tarihi: 12 Nisan 2012 • Kabul Ediliş Tarihi: 13 Nisan 2012

Address for Correspondence

Savaş YAKAN, MD

Department of General Surgery

Izmir Bozyaka Training and Research Hospital

Izmir-Turkey

E-mail: drfevzi@gmail.com

[ PDF ]
    
   Visitor: