Homepage  |   Search     
    
             
Contents Volume: 3 Issue: 2 Year: 2012 << Geri
 
 

Extrapulmonary Tuberculosis Mimicking an Intrathoracic Malignancy: Case Report

Serpil SEVİNÇ1, Şeyda ÖRS KAYA1, Özgür SAMANCILAR1, Kenan Can CEYLAN1, Ozan USLUER1,
Gülcan ÜRPEK2, Zekiye AYDOĞDU DİNÇ3


1 2nd Thoracic Surgery Clinic, Dr. Suat Seren Chest Disease and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Izmir, Turkey

2 Chest Disease Clinic, Dr. Suat Seren Chest Disease and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Izmir, Turkey

3 Pathology Clinic, Dr. Suat Seren Chest Disease and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Izmir, Turkey

ABSTRACT

A 56-year-old female with a history of treated syphilitic infection was admitted. Computed tomography of the thorax showed a solid mass around the pulmonary artery. Positron emission tomography revealed a fluorodeoxyglucose (FDG) uptake [standardized uptake value (SUV)max: 18.5] remarkable for malignancy. An enlarged lymph node in the interlobar fissure was detected during the exploration through posterolateral thoracotomy. Frozen section examination of the samples of the lesion was reported as granulomatous lymph node. Histopathological examination of the specimen revealed a necrotized granulomatous lymphadenopathy. Because of the suspicion of an intrathoracic gumma, serological tests were applied postoperatively and were positive for a syphilitic infection. The tissue cultures were also positive for tuberculosis. Anti-tuberculous and anti-syphilitic medication was administered after the diagnosis.

Key words: Extrapulmonary, Tuberculosis, Intrathoracic, Malignancy

Received: March 21, 2012 • Accepted: March 30, 2012

ÖZET

İntratorasik Maligniteyi Taklit Eden Ekstrapulmoner Tüberküloz: Olgu Sunumu

Dört yıl önce tedavi edilmiş sifiliz infeksiyonu öyküsü olan 56 yaşında kadın hasta öksürük ve gece terlemesi yakınmaları ile kliniğimize başvurdu. Toraks bilgisayarlı tomografisinde sol pulmoner arteri saran 4 x 5 x 6 cm boyutlarında santral kitle lezyonu mevcuttu. PET/BT incelemesinde kitlede malignite düzeyinde artmış florodeoksiglukoz (FDG) tutulumu [stardardized uptake value (SUV)max:18.5] izlendi. Sol posterolateral torakotomi uygalanan hastada eksplorasyonda, interlober fissürde yerleşmiş ve büyümüş lenf noduna benzeyen kitle lezyonu saptandı. Kitleden alınan örneklerin frozen incelemesi "granülomatöz lenfadenopati ile uyumlu" olarak bildirildi. Ameliyat materyalinin histopatolojik inceleme sonucu "yer yer nekrotik alanların da izlendiği  granülomatöz lenfadenit" olarak rapor edildi. Sifilitik gom olabileceği öngörülmesi nedeniyle postoperatif dönemde bakılan serolojik testler aktif sifilitik infeksiyonla uyumlu bulundu. Bununla birlikte operasyonda alınan doku kültürleri tüberküloz açısından pozitif olarak bildirildi. Hastaya sifiliz ve tüberküloz infeksiyonu için medikal tedavi başlandı.

Anahtar kelimeler: Ekstrapulmoner, Tüberküloz, İntratorasik, Malignite

Geliş Tarihi: 21 Mart 2012 • Kabul Ediliş Tarihi: 30 Mart 2012

Address for Correspondence

Kenan Can CEYLAN, MD

Department of Thoracic Surgery

Dr. Suat Seren Chest Diseases and Thoracic Surgery

Training and Research Hospital

Yenisehir, Izmir-Turkey

E-mail: kcanceylan@gmail.com

[ PDF ]
    
   Visitor: