Homepage  |   Search     
    
             
Contents Volume: 3 Issue: 2 Year: 2012 << Geri
 
 
Hernia of Morgagni Concomitant with Mobile Cecum in an Adult Patient

Hernia of Morgagni Concomitant with Mobile Cecum in an Adult Patient

KamuranCumhur DEĞER1, Tahsin DALGIÇ1, Murat ULAŞ1, Orhan ELBİR1, E. Birol BOSTANCI1, Musa AKOĞLU1


1 Department of Gastrointestinal Surgery, Ankara High Specialization Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

ABSTRACT

Diaphragmatic hernias of Morgagni were first described in 1769 as anatomical defects in the anterior diaphragm that allow herniation of abdominal viscera into the thorax. They are the rarest of congenital diaphragmatic hernias, accounting for 2-3% of cases. Intestinal malrotations, extrapulmonary sequestration and cardiovascular anomalies frequently accompany. Diagnosis is reached with a posteroanterior, lateral chest radiograph and confirmed with a barium enema or computed tomography. Although the majority of these hernias are asymptomatic, repair is recommended to avoid future complications. We describe herein an adult patient presenting with fatigability who was diagnosed with an underlying Morgagni hernia concomitant with mobile cecum, and we discuss the surgical approaches.

Key words: Adult, Mobile cecum, Morgagni hernia

Received: February 17, 2012 • Accepted: March 30, 2012

ÖZET

Erişkinde Mobil Çekum ile Birliktelik Gösteren Bir Morgagni Hernisi Olgusu

Diyafragmatik Morgagni hernisi ilk kez 1769 yılında karın organlarının göğüs boşluğuna fıtıklaşmasına neden olan ön diyafragmadaki anatomik bozukluk olarak tarif edildi. Olguların %2-3 kısmını yaparak doğumsal diyafragmatik hernilerin en nadir görülenidir. Sıklıkla intestinal malrotasyon, ekstrapulmoner sekestrasyon ve kardiyovasküler anomalilerle birlikte seyreder. Ön-arka, yan göğüs grafileri ile tanı konulur ve baryumlu kolon grafisi ve bilgisayarlı tomografi ile doğrulanır. Gelecekte oluşabilecek komplikasyonlardan sakınmak için bu hernilerin çoğu asemptomatik dahi olsa cerrahi onarım öneriliyor. Biz çabuk yorulma şikayetiyle başvuran erişkin bir hastada altta yatan morgagni hernisi ile birliktelik gösteren mobil çekum olgusunu ve cerrahi yaklaşımları tartıştık.

Anahtar kelimeler: Erişkin, Mobil çekum, Morgagni hernisi 

Geliş Tarihi: 17 Şubat 2012 • Kabul Ediliş Tarihi: 30 Mart 2012

Address for Correspondence

Kamuran Cumhur DEĞER, MD

Department of Gastrointestinal Surgery

Ankara High Specialization Training

and Research Hospital

Ankara-Turkey

E-mail: cumhurdeger@hotmail.com

[ PDF ]
    
   Visitor: