Homepage  |   Search     
    
             
Contents Volume: 3 Issue: 2 Year: 2012 << Geri
 
 
Hepatic Portal Venous Gas due to Acute on Chronic Gastric Ischaemia

Hepatic Portal Venous Gas due to Acute on Chronic Gastric Ischaemia

AswiniMisro1, HemantSheth1


1 Department of Surgery, Ealing NHS Trust, Uxbridge Road, UB1 3HW, London, United Kingdom

ABSTRACT

Bowel ischemia is the commonest cause of hepatic portal venous gas and is associated with mortality in excess of 50 percent. Here we report a case of hepatic portal venous gas due to gastric ischemia. Retrospective case note review was carried out. A 81 year old gentleman, with a long standing past history of recurrent abdominal pain, presented with sudden onset of severe epigastric pain. On computerized tomography scan imaging, he was found to have hepatic portal venous gas along with pockets of air layers in the posterior gastric wall, suggestive of gastric ischemia. Patient was managed conservatively with antibiotics and proton pump inhibitor. He made an uneventful recovery. Although associated with high mortality rate, hepatic portal venous gas per se is not an indication for emergency surgery in all case. Wait and watch policy may be adopted in selected patients having acute on chronic gastric ischemia without haemodynamic compromise. However one should have very low threshold to proceed for exploratory laparotomy.

Key words: Portal vein, Ischemia, Gastric, Gas

Received: July 07, 2012 • Accepted: September 20, 2012

ÖZET

Kronik Gastrik İskemide Akut Seyreden Hepatik Portal Venöz Hava Bulunması

Bağırsak iskemisi hepatik portal vende hava görülmesinin en yaygın sebebidir ve %50’yi aşan bir mortaliteyle seyreder. Burada gastrik iskemiye bağlı hepatik portal vende hava görülen bir olguyu raporladık. Olgu retrospektif olarak yürütülmüştür. Karın ağrısı uzun zamandır devam eden 81 yaşındaki erkek hasta, ani başlayan şiddetli epigastrik ağrı ile başvuruyor. Bilgisayarlı tomografi incelemesinde gastrik iskemiyi düşündüren mide arka duvarında hava cepleri ile birlikte hepatik portal vende hava olduğu tespit edildi. Hastaya konservatif olarak antibiyotik ve proton pompa inhibitörü tedavisi başlandı. Hasta sorunsuz bir iyileşme gösterdi. Hepatik portal vende hava tespit edilmesi, yüksek mortalite ile ilişkili olmasına rağmen her olguda acil cerrahi müdahale gerektiren bir durum değildir. Akut ağrısı gelişen kronik gastrik iskemili, hemodinamik riski olmayan seçilmiş hastalarda, bekle ve izle politikası uygulanabilir. Ancak eksploratif laparotomiye geçmek için eşik değeri çok düşük olmalıdır.

Anahtar kelimeler: Portal ven, İskemi, Gastrik, Hava

Geliş Tarihi: 07 Temmuz 2012 • Kabul Ediliş Tarihi: 20 Eylül 2012

Address for Correspondence

Aswini MISRO, MD

Department of Surgery

Ealing NHS Trust

Uxbridge Road UB1 3HW

London-United Kingdom

E-mail: draswini@gmail.com

[ PDF ]
    
   Visitor: