Homepage  |   Search     
    
             
Contents Volume: 3 Issue: 3 Year: 2012 << Geri
 
 

Melanosis Coli in Different Clinical Presentations: Report of Two Cases

Kerem KARAMAN1, Emel Ebru PALA2, Süheyla CUMURCU2, Nihat ZALLUHOĞLU1, Ümit BAYOL2,
Mustafa ÖLMEZ1, Coşkun YILDIZ3


1 Department of 3rd General Surgery, Izmir Tepecik Teaching and Research Hospital, Izmir, Turkey

2 Department of Pathology, Izmir Tepecik Teaching and Research Hospital, Izmir, Turkey

3 Department of Gastroenterology, Izmir Tepecik Teaching and Research Hospital, Izmir, Turkey

ABSTRACT

Melanosis coli is a common condition characterized by the deposit of brown-black pigment called lipofuscin in the lamina propria of the colon. The condition is in association with persistent ingestion of anthraquinone laxatives and can mimic other diseases such as ulcerative colitis or ischemic bowel. We herein describe two cases of melanosis coli, both with long-standing constipation and chronic laxative use. This first case required subtotal colectomy due to unresolved pseudo-obstruction. In the second case, a colonoscopy suggested ulcerative colitis, but the final diagnosis was melanosis coli. In conclusion, caution should be taken with the long-term liberal use of laxatives, as functional changes may only partially resolve even if the laxatives are discontinued. Otherwise, progression to diffuse involvement of the entire colon by melanosis coli may lead to pseudo-obstruction.

Key words: Melanosis coli, Anthraquinone laxatives, Pseudo-obstruction

Received: July 10, 2012 • Accepted: September 05, 2012

ÖZET

Melanosis Kolinin Farklı Klinik Prezentasyonları: İki Olgu Sunumu

Melanosis koli, lipofuksin olarak adlandırılan kahverengi-siyah renkte bir pigmentin kolon duvarındaki lamina propriya tabakasında depolanmasıyla karakterize, sıkça karşılaşılabilen bir durumdur. Bu oluşum, uzun süreli antrakinon türü laksatif alımıyla ilişkili olup, iskemik bağırsak hastalığı ve ülseratif kolit gibi diğer hastalıklardaki bağırsak görünümünü taklit edebilir. Biz, bu olgu sunumunda, kronik konstipasyondan muzdarip ve uzun süredir laksatif kullanan melanosis kolili iki olgu tarif ettik. Birinci olguda, geçmeyen psödoobstrüksiyon nedeniyle subtotal kolektomi ameliyatı yapıldı. İkinci olguda kolonoskopik bulgular ülseratif koliti düşündürdü fakat histopatolojik tanı melanosis koli olarak rapor edildi. Sonuç olarak, uzun süreli liberal laksatif kullanımından kaçınmak gerekmektedir; zira laksatif kullanımı bırakıldığında dahi bağırsak fonksiyonları kısmen geri dönebilmektedir. Aksi takdirde, kolonun tamamına yakınının melanosis koli ile yaygın tutulumu psödoobstrüksiyon gelişimine yol açabilir.

Anahtar kelimeler: Melanosis koli, Antrakinon laksatifler, Psödoobstrüksiyon

Geliş Tarihi: 10 Temmuz 2012 • Kabul Ediliş Tarihi: 05 Eylül 2012

Address for Correspondence

KeremKaraman, MD

MavişehirEmlakKonutları

6524.Sokak D-1 Blok No: 31

Izmir-Turkey

E-mail: karaman_kerem@yahoo.com.tr

[ PDF ]
    
   Visitor: