Homepage  |   Search     
    
             
Contents Volume: 3 Issue: 3 Year: 2012 << Geri
 
 

Rudimentary Horn Rupture: A Case Report

Hansa DHAR1


1 Department of Obstetrics and Gynaecology, Regional Referral Hospital, Nizwa, India

ABSTRACT

Rudimentary horn is a developmental anomaly of the uterus, and pregnancy in a non-communicating rudimentary horn is very difficult to diagnose before it ruptures. As the fetus enlarges in the rudimentary horn, the chances of rupture in the first or second trimester are increased, since the uterine cavity is the only place properly designed to expand and accommodate the developing fetus. Catastrophic hemorrhage results in increased maternal and perinatal mortality and morbidity. To date, management of such cases remains a challenge due to diagnostic dilemma. Expertise in ultrasonography and early resort to surgical management are lifesaving in such cases. A case of undiagnosed rudimentary horn pregnancy presented to the Nizwa regional referral hospital in shock with features of acute abdomen, and the diagnosis was confirmed at laparotomy.

Key words: Acute abdomen, Collapse, Hemoperitoneum, Müllerian anomalies, Rudimentary horn

Received: June 03, 2012 • Accepted: October 25, 2012

ÖZET

Rudimenter Horn Rüptürü: Olgu Sunumu

Rudimenter horn uterusun gelişimsel anomalisidir ve gebelikle ilişkisi olmayan rudimenter hornların rüptüre olmadan tanısının koyulması çok zordur. Uterin kavite, gelişmekte olan fetüse genişlemesi ve barınması için tasarlanmış en uygun yerdir ve fetüs rudimenter horn içerisinde genişledikçe birinci veya ikinci trimestırda rüptür ihtimali artmıştır. Katastrofik kanama maternal ve perinatal mortalite ve morbiditenin artmasıyla sonuçlanacaktır. Böyle olguların yönetimi tanısal ikilem nedeniyle günümüze kadar sorun olmuştur. Bu olgularda ultrasonografide deneyim ve hastanın erken cerrahi yonetiminin tesisi hayat kurtarıcıdır. Tanısı konmamış rudimenter horn gebelik olgusu şok ve akut batın bulgularıyla Nizwa bölgesel sevk hastanemize başvurdu. Rudimenter horn gebelik olgusu laparotomide teyit edildi.

Anahtar kelimeler: Akut abdomen, Kollaps, Hemoperitoneum, Müllerian anomaliler, Rudimenter horn

Geliş Tarihi: 03 Haziran 2012 • Kabul Ediliş Tarihi: 25 Ekim 2012

Address for Correspondence

Hansa DHAR, MD

Department of Obstetrics and Gynaecology

Regional Referral Hospital

1222 Nizwa, Oman-India

E-mail: hansad2009@gmail.com

[ PDF ]
    
   Visitor: