Homepage  |   Search     
    
             
Contents Volume: 3 Issue: 3 Year: 2012 << Geri
 
 

A Rare Cause of Lower Right Quadrant Pain in Adults: Torsion-Related Omental Infarct

Hasan ERDEM1, Enver REYHAN1, Süleyman ÇETİNKÜNAR1, Oktay İRKÖRÜCÜ1


1 Department of General Surgery, Adana Numune Teaching and Research Hospital, Adana, Turkey

ABSTRACT

A rare cause of lower right quadrant pain in adults is torsion-related omental infarct. The etiology is not fully known. Because of clinical findings such as acute cholecystitis or acute appendicitis, the diagnosis is frequently established during the exploration. Resection of the ischemic omentum with laparoscopy or laparotomy can be performed for the treatment. We believe that, if the exploration findings duringlaparotomy fail to explain the clinical picture, omental infarct should be considered among the additional pathologies.

Key words: Omental torsion, Infarct, Acute abdomen

Received: January 05, 2012 • Accepted: January 12, 2012

ÖZET

Erişkin Yaş Grubunda Nadir Bir Sağ Alt Kadran Ağrısı Nedeni: Torsiyona Bağlı Omental İnfarkt

Erişkin yaş grubunda nadir bir sağ alt kadran ağrısı nedeni de torsiyona bağlı omental infarkttır. Etyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Akut kolesistit veya akut apandisit gibi klinik bulgular verdiğinden çoğu zaman eksplorasyon sırasında tanı konulur. Tedavide laparoskopi veya laparotomi ile iskemik omentumun rezeksiyonu uygulanabilir. Akut apandisit ön tanısıyla laparotomi yapılan olgularda eksplorasyon bulguları klinik tabloyu izah etmiyorsa, ek patolojiler arasında omental infarktın da düşünülmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Anahtar kelimeler: Omentum torsiyonu, İnfarkt, Akut karın

Geliş Tarihi: 05 Ocak 2012 • Kabul Ediliş Tarihi: 12 Ocak 2012

Address for Correspondence

Süleyman ÇETİNKÜNAR, MD

Department of General Surgery

Adana Numune Training and Research Hospital

Adana-Turkey

E-mail: drhasanerdem@yahoo.com

[ PDF ]
    
   Visitor: